Kumpulan pengajar SS Akademi adalah terdiri daripada gabungan daripada kumpulan pendukung  industri dan ahli akademik. Dengan konsep yang digunakan, pelatih akan lebih memahami serta jelas dan faham akan peluang yang disediakan selepas tamat latihan di sini.

 

RAFIEI BIN MUSTAPHA

Pengurus SS Akademi

63 tahun

 

Latar Belakang Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)

Sarjana Sains, UPM Serdang.

Diploma Lanjutan (King’s College London) ‘School Development and Improvement’

 

Pengalaman kerja

Guru (St. Teresa Secondary School, Kuching, Sarawak)

Nazir (Sarawak School Inspectorate/Jemaah Nazir Persekutuan)

Pengetua (1.Datuk Patinggi Kedit Secondary School, Betong, Sarawak , 2, Undang Rembau Secondary School, Rembau, Negeri Sembilan)

Pegawai Pendidikan Daerah Tampin/Rembau

Pengetua Kanan (Undang Rembau Secondary School).

Pengetua Cemerlang (Fully Residential Hulu Selangor Science Secondary School)

 

Sumbangan Kepakaran

Pengerusi Pusat Kegiatan Guru, Rembau

Ahli Jawatankuasa Induk Persatuan Pengetua Negeri Sembilan

Pengerusi  Majlis Kerjasama Pengetua Betong, Sarawak

Ketua Panitia  Bahasa Melayu dan Sastera (Federal School Inspectorate)

Jurulatih Kursus Induksi  di Jabatan Pelajaran Sarawak

Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan Segi Seri.

 

Pencapaian

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 1993 oleh Kementerian Pendidikan

Anugerah Pingat Perkhidmatan Bakti (PPB/Bronze) oleh Tuan Yang Di Pertua NegeriSarawak pada tahun 2006.

PUAN HAJJAH ROSSMINAH BINTI YAMIN

Penasihat Syarikat (Pengurusan dan Pentadbiran)

63 tahun

 

Latar Belakang Pendidikan

Ijazah Sarjana (MA) UPM (Pengurusan Pendidikan dan Diploma Pendidikan

Sijil Kursus Creative & Kritikal Thinking di MIT Amerika Syarikat.

Sijil Kursus Head School Leadership di St. John & Mark University United Kingdom

Sijil Kursus Pengurusan dan Kepimpinan cemerlang di INTAN, Kuala Lumpur

 

Pengalaman kerja

2012 - kini : Penasihat Syarikat Seri Segi Sdn. Bhd

2008 - 2011 : Pengetua Cemerlang, JUSA C.

1996 - 2007 : Pengetua Cemerlang

1992 - 1995 : Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan Maktab Perguruan

1982 - 1991 : Pensyarah

1977 - 1981 : Guru

Pengalaman Mengajar/Memberi ceramah

Berpengalaman memberi ceramah motivasi untuk guru, pengetua dan badan korporat.

PROFESOR MADYA DR. GHAZALI MUSTAPHA

Profesor Madya

64 Tahun

 

Latar Belakang Pendidikan

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (TESL)

Diploma in TESL (Universiti Malaya)

Diploma Pendidikan Perguruan (MPSP)

Sijil dalam Pengujian dan Penilaian (Warwick University, UK)

PHD dalam Pemikiran Kritis dan TESL (University of Leicester, UK)

 

Bidang Kepakaran

Kemahiran Pemikiran Kritis

Penyelesaian masalah dan Kemahiran Komunikasi

Mengajar Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL)

Membangun dan mereka bentuk kurikulum

Kepintaran Emosi

 

Kajian dan Penyelidikan yang dilaksanakan

Penyelesaian masalah dan kemahiran Pemikiran Kritikal dalam Pendidikan.

Prestasi Akademik dan Kepintaran Emosi

 

 

ABU KHAIRI BIN ALI

Ketua Pengurus Operasi

50 tahun

 

Latar Belakang Pendidikan

Diploma Hotel Management dari Shatec-Mahtec. Pengkhususan dalam Operasi Dapur

Sijil dalam bidang HACCP di UNIPEX yang dikendalikan oleh NIOSH.

 

Pengalaman Kerja

Juri pertandingan kemahiran Malaysia

Penulis buku masakan yang berjudul “Santapan Malaysia Terkini” yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Kris Publication.

Eksekutif di beberapa buah hotel di Malaysia dan mengendalikan susun atur dan reka bentuk dapur.

 

Pencapaian

Mewakili Malaysia menguruskan pertunjukan demo masakan pada acara “Malaysia International Gourmet Festival di One World Hotel

Mewakili Malaysia dalam mempromosikan masakan Malaysia di Bangkok anjuran Malaysia Kitchen dengan kerjasama Asian Tourism Forum.

Sebagai Ahli Jawatankuasa Penasihat Teknikal Berjaya College untuk kursus Sijil Kemahiran Malaysia.

 

 

 

 

CALL US

+603 5542 4200 / +603 5542 4250

 

OFFICE

Wisma Segi Seri, No. 38A, Jalan Pelabur A 23/A, Seksyen 23, 40000 Shah Alam Selangor, Malaysia

 

EMAIL

info@segiseri.com