Management Team
Board of Directors

  

TUAN HAJI AZHAR BIN HAJI BAHARIN

Managing Director 

 

PUAN HAJAH ROSSMINAH BINTI YAMIN

Group Advisor

                                                PUAN EMY HARNI BINTI HAJI BAHARIN         EN HAZRUL ANUAR BIN ABDULL HAMID

                                                 General Manager (Administration)                         General Manager (Operation)                      

 

 

                                                            HAJI RAFIEI BIN MUSTAFA                           HAJI IBRAHIM BIN AHMAD

                                                                SS Academy Manager                 Senior Business Development Manager

 

                                                             HAJI LOKMAN BIN SHAMSUDDIN     EN ABDUL MAJID BIN MD BASIR

                                                                        Chief Finance Officer                         Logistic Manager

 

                                                   PUAN HASMAL HASNI BINTI MHD JUHAN           PUAN ROHAYAH BINTI ABD SATAR

                                                                     Marketing Manager                                        Marketing Manager